Január

18.
Otvorenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ABÚ, ECAV Trnava
20.
Otvorenie Roka Trnavskej Univerzity — 375. výročie založenia TU Trnavská Univerzita

Február

20.
Púť kresťanských umelcov z príležitosti sviatku bl. Fra Angelica do baziliky minor v Trnave ABÚ, TTSK

Marec

10.
Konferencia na tému: Kňaz III. milénia
ABÚ (sála Marianum)
18.
100. výročie narodenia Don Jozefa Strečanského ABÚ (Obec Špacince)

Apríl

Pašiové hry 2010 Mesto Trnava
11.
225. výročie narodenia Jána Hollého
TTSK (obec Dobrá Voda)
15.
Konferencia a prezentácia knihy
Európan Ján Palárik TTSK (DJP Trnava), ABÚ(ŽCJP)
22.
Slávnostné otvorenie expozície Ján Hollý
TTSK (ZSM Trnava)
23.
Sviatok sv. Vojtecha, patróna Spolku sv. Vojtecha SSV

Máj

Básnici katolíckej moderny Mesto Trnava
(stará radnica Trnava)
11.
140. výročie narodenia biskupa Dr. Pavla Jantauscha ABÚ (Mesto Vrbové)
16.
Pocta Jánovi Pavlovi II. — 90. výročie narodenia Jána Pavla II. ABÚ, Mesto Trnava

Jún

4. — 5.
Festival Lumen — cena Arcidiecézy Trnava
Mesto Trnava, ABÚ
12.
Premiéra hry J. Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch TTSK (DJP Trnava)

Júl

14.
35. výročie úmrtia P. Teodora Tekela, OFM ABÚ (kostol františkánov v Trnave)
24.
Večerné stretnutie so Sestrou Zdenkou: pútnická sv. omša a akadémia (SCSC Trnava—Tulipán)

September

14.
140. výročie Založenia Spolku svätého Vojtecha (SSV Trnava)

Október

Genius Loci (Mesto Trnava)

November

10.
Slávnostná premiéra divadelného predstavenia Kvietky sv. Františka TTSK (DJP Trnava)
Oratórium Košickí mučeníci Mesto Trnava
27.
Pietna spomienka—140. výročie úmrtia Jána Palárika TTSK (ŽCJP, Obec Majcichov), ABÚ
28.
Advent v múzeu TTSK (ZSM Trnava)
Adventný program Mesto Trnava

December

Adventný program Mesto Trnava

Aktuálna udalosť

27. november Pietna spomienka —140. výročie úmrtia Jána Palárika
TTSK (ŽCJP, Obec Majcichov), ABÚ

Rok kresťanskej kultúry

„Každá opravdivá forma umenia je svojím spôsobom prístupom k najhlbšej skutočnosti človeka a sveta. Ako také predstavuje veľmi cenné priblíženie sa k horizontu viery, kde nachádza ľudský život svoje plné vysvetlenie. Práve preto musela plnosť pravdy, ako je ona rozvinutá v evanjeliách, od počiatku vzbudiť záujem umelcov, ktorí sú na základe svojej prirodzenosti vnímaví na všetko, čo zjavuje vnútornú krásu skutočnosti.“
List pápeža Jána Pavla II. umelcom, 4. apríla, Veľkonočná nedeľa 1999

Rok kresťanskej kultúry v Trnavskej arcidiecéze

„Cesta krásy nás teda vedie k tomu, aby sme nachádzali Celok vo fragmente, Nekonečno v konečnom, Boha v dejinách ľudstva.“
Benedikt XVI. s umelcami: Za priateľstvo medzi Cirkvou a umením, Sixtínska kaplnka, 21. novembra 2009

Organizátor

Organizuje Arcibiskupstvo Trnava so spoluorganizátormi Mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj.

Organizátori RKK2010

Partneri projektu

Obec Majcichov, Mesto Vrbové, Obec Dobrá voda, Obec Špačince, Spolok sv. Vojtecha, Združenie ŽCJP, Kongregácia SCSC Trnava
a GloriaDei by riverstone